• Business Intelligence (beslutsstöd) handlar om att förvandla rådata till användbar och värdeskapande information för företag och organisationer. Det är ett samlingsbegrepp för olika metoder, teorier, processer, applikationer och teknologier som hjälper dig att hantera ostrukturerad data och förvandla den för att hitta nya möjligheter i din organisation. Här kan du läsa mer om vilka verktyg som finns och hur vi jobbar med beslutsstöd.
  • QlikView är ett Business Intelligence-verktyg (eller ett beslutsstödsverktyg), en mjukvara för affärsstödssystem. QlikView gör det möjligt att sammanställa och analysera information från en mängd olika databaser och presentera den på ett enkelt sätt. Våra kunder använder QlikView för att till exempel för att förbättra patientflöde, sammanställa data för forskning och optimera försäljning. Läs mer här.