Konstrukt - Budget och prognos i QlikView

Konstrukt har vi utvecklat för att ge våra kunder tillgång till ett anpassningsbart grundsystem för budgetering och prognos. Systemet anpassas efter din budgetprocess och med QlikView som miljö kan vi ta fram de nyckeltal, jämförelser och analysunderlag som du behöver som utgångspunkt för ditt budgetarbete.


Med sina fyra grundmoduler Design, Redigera, Inspektera och Backup täcker Konstrukt basbehoven i verksamheten. Dessutom kan du sömlöst växla och göra jämförelser mellan din kronbudget och din volymbudget på alla de nivåer du önskar. Konstrukt ger också möjlighet att löpande följa hur långt dina medarbetare kommit i budgetarbetet och hur mycket som finns kvar att göra.

Utnyttja flexibiliteten i QlikView
Styrkan med Konstrukt är att den drar nytta av allt som QlikView kan. Och QlikViews främsta egenskap är flexibilitet. Grunduppsättet fungerar för de flesta direkt från installation. Sedan ger QlikView oss en miljö där vi ändå alltid kan bygga vidare i den riktning er verksamhet behöver.

Vi har bland annat använt budgetapplikationen Konstrukt hos vår kund Cygate. Cygate hade många önskemål för sin budgetlösning. Väldigt många. Du kanske känner igen det hela: beläggning som ska köras ihop med löner, avtal, internköp och omkostnader. För att nämna några. Med hjälp av Konstrukt gav vi alla användare en relevant och enkel miljö att budgetera just sina siffror i. Slutresultatet blev en komplett budget med alla detaljer i. Och en nöjd kund.

Enkelt att komma igång
Anpassas efter er budgetprocess
Utnyttjar QlikViews styrkor
Säker lagring i databas
Kan byggas ut efter hand


Konsulter: Anders Bergek och Frank Carlsson