Mäter produktivitet med några klick
 
VERKTYGET
Microsoft SQL Server, SSIS, T-SQL
 
BEHOVET

- Skapa ett nytt datalager i samband med byte av produktionssystem

- Kunna hämta data från gamla och nya produktionssystemet - Kunna samköra det gamla och nya datalagret under en period

 
De två systemen hade dessutom olika format för att fylla i data. Arbetet inleddes med en förstudie för att ta reda på vilken data som används och ska användas.
 
LÖSNINGEN
Genom att ha ett gemensamt datalager till grund för rapporteringen i samtliga nordiska länder ville man  skapa en ”en sanning” för organisationen. Dessutom hämtas data från in från ett flertal externa datakällor (ex Drewry, Globalt sjöprisindex och IATA, globalt flygprisindex) vilket gör informationen  relevant och uppdaterad.
 
RESULTATET

- informationen stämmer över olika rapporter

- produktivitet kan mätas enkelt och snabbt genom några få klick

- leveransprecisionen har blivit lättare att mäta