Vad är QlikView?
QlikView är ett Business Intelligence-verktyg (eller ett beslutsstödsverktyg), en mjukvara för affärsstödssystem. QlikView gör det möjligt att sammanställa och analysera information från en mängd olika databaser och presentera den på ett enkelt sätt. Rådata kan komma från CRM, SQL Databaser, ERP, Excel och många andra ställen. Våra kunder använder QlikView för att till exempel för att förbättra patientflöde, sammanställa data för forskning och optimera försäljning.

Så, hur kommer det sig att vi ofta väljer just QlikView?
I vissa fall så har kunden redan installerat och använder det som BI-verktyg, och i andra fall så är det kombinationen av funktioner (som möjligheten att koppla en mängd olika datakällor och visualisera dessa till information som är lätt att ta till sig). Dessutom har QlikView en relativt snabb uppstart, en viktig faktor om du snart vill börja använda BI-lösningen.

Alla Mindcamp-konsulter kan QlikView och vi brinner för att skapa de smartaste och snyggaste lösningarna. Bland våra kunder så använder till exempel Karolinska Institutet, Cygate och Riksteatern QlikView för att skapa skarpare beslutsunderlag. Kolla några av kundcasen för att se vad vi gjort. Mest information om verktyget hittar du såklart alltid på Qliks hemsida: www.qlik.com.