• Tid till beslut

  Bättre uppskattning på handläggningstider hos Migrationsverket med Qlik och R (prediktiv analys). 

  Under våren lanserar Migrationsverket en tjänst där de sökande kan få veta en beräknad tid till beslut. Tjänsten "Tid till beslut" kommer att ersätta de sidor som idag visar handläggningstiden i olika ärendekategorier.

  Migrationsverket har, med hjälp av Mindcamp, studerat historiska handläggningstider i kombination med de sökandes profiler och därigenom lyckats identifiera vad som primärt påverkar handläggningstider.

  Underlaget används därefter till att räkna ut handläggningstider för olika ansökningsgrunder. När en ny sökande använder tjänsten får denne ett antal frågor för att identifiera vilken ansökningsgrund och omständigheter som matchar den sökande, därefter visas den beräknande handläggningstiden. Utöver tiden visas även en bild över hur Migrationsverket handlägger ärendet. Den beskriver hela processen, från ansökan till beslut. På så sätt blir det tydligare för den sökande att se vilka olika steg som påverkar handläggningstiden som helhet.

  ”Vi på Mindcamp har märkt av ett ökat intresse för prediktiv analys i och med de nya integrationsmöjligheterna mellan Qlik och R. På Migrationsverket började vi ganska tidigt med att predicera ansökningsvolymer, att predicera handläggningstider blev ett naturligt nästa steg. Jag tror att tjänsten Tid till beslut har ett stort värde för de sökande, väntan är en jobbig process men genom bättre prediktion av handläggningstiden ger man den sökande bättre möjlighet att planera sitt liv.” - Wiko Law

  Kontakta oss om ni vill veta mera

   

   

  1. Ärendehantering
  2. Handläggningstider
  3. Migrationsverket
  4. Mindcamp
  5. Prediktiv analys
  6. Processkartläggning
  7. Qlik
  8. R
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.