Konkret kopplar ihop Visma Business med QlikView

Mindcamp har utvecklat Konkret för att kunna erbjuda en lösning i QlikView till våra kunder som arbetar i Visma Business. Utmaningen låg i att kombinera möjligheten för användaren att snabbt komma igång och samtidigt behålla QlikViews flexibilitet. Vi ville också bevara möjligheten att senare bygga ut lösningen efter specifika behov och önskemål.Djupare verksamhetsanalys och effektivisering
Med vår samlade erfarenhet och kompetens utvecklade vi ett grunduppsätt som direkt från installation låter våra kunder titta på försäljningsuppföljning och huvudboksuppföljning. Konkret ger dig från start möjlighet till djup verksamhetsanalys som med rätt förvaltning kan leda till förändring, effektivisering och nya idéer i verksamheten. En intelligent IT-lösning helt enkelt. Vid utveckling av detta grunduppsätt så fokuserade vi på att visualisera data på ett enkelt och tydligt sätt och därför fick strukturen heta Konkret. Det enkla och tydliga uppnås genom ett stort antal färdiga vyer och diagram som gör det enkelt att utläsa data.

Flexibelt
Utbyggbart i alla riktningar
Snabb uppstart
Tydlig visualisering


Konsulter: Anders Bergek och Frank Carlsson