Order-to-cash processen

Analysera order-to-cash-processen med process mining

Publicerat 26 March 2019

Förbättra kassaflödet och minska obetalda fakturor genom att med process mining dynamiskt analysera din orderprocess och få en överblick på avvikelser och flaskhalsar.

Order-to-cash-processen är hela kedjan från en order kommer in till ordern är levererad och betalningen har kommit. Många analyserar redan detta genom att använda fördefinierade KPI:er (nyckeltal) som mäter olika milstolpar i processen (inkomna ordrar, utförda leveranser, returnerade produkter, tid till betalning m.m.).

Dessa KPI:er tar oss en bit på vägen, men det förutsätter att processen alltid följer ett förutsatt flöde. I själva verket vet vi att det alltid uppstår avvikelser som inte fångas upp. Hur följer vi upp dessa?

Med klassiska KPI:er är detta svårt, det förutsätter alltid att man i förväg ska definiera vad som ska mätas. Med Mindcamps lösning inom Process mining visualiseras din orderprocess som den ser ut i verkligheten. Du får en komplett bild av din orderprocess. Avvikelser och flaskhalsar fångas upp oavsett var i processen de uppstår utan att man i förväg behöver känna till dem.

Oavsett om orderprocessen hanteras i ett eller flera verksamhetssystem ger vi er möjligheten att på transaktionsnivå följa en order, vad som har hänt, när det har hänt och ger er svar på den viktigaste frågan; varför?

Kontakta oss så berättar vi mer!

OTC process