Science
Science
Science

Data science & verksamhetsanalys

Om en kombinerar avancerad dataanalys, statistiska modeller, machine learning och en förståelse för verksamheten med stora mängder data så går det att uppnå magiska resultat.

Data science är ett kunskapsområde som kombinerar statistik, vetenskapliga metoder och dataanalys för att ur större mängder data (ofta det som kallas Big Data) kunna skapa djupare insikter och förståelse och ofta även ta fram prediktiva modeller. På Mindcamp kombinerar vi den här kunskapen med en god portion verksamhetsförståelse för den relevanta branschen och processen, för att ur er data kunna hitta de insikter och möjligheter som annars inte upptäcks.

Vår leverans i sådana här projekt kan vara alltifrån rapporter och rekommendationer om förbättringar till algoritmer och tekniska lösningar för att optimera processer.