Datadriven processkartläggning

Traditionellt har processkartläggningar i verksamheter utgått ifrån människorna som arbetar i processen. Det är en bra början, men idag är nästan alla processer till stor del digitaliserade. Det betyder att allt som görs även går att spåra i data. Genom att kombinera de två synsätten kan en djupare förståelse uppnås för era verksamhetsprocesser. Visualiserar ni sedan dessa så har ni det perfekta utgångsläget för att effektivisera er verksamhet.

Oavsett om vi tittar på patientflöden i sjukvården, ärenden hos myndigheter, produkter i en logistikkedja eller besöksflöden på en webbshop, så är grunderna desamma. Så gott som alla steg som sker lämnar digitala spår och operatörernas beteenden blir synliga i datan. Genom att analysera och visualisera detta data ihop med information från de människor som arbetar i processen, så kan Mindcamps konsulter hjälpa till att identifiera flaskhalsar, ledtider, avvikelser och ge förslag på relevanta nyckeltal. Vi kan även hjälpa till att visualisera hela processflödet och ge er verktyg för att utveckla och effektivisera arbetet.