Datadriven verksamhetsplanering

Om ni styr och följer upp med verksamhetsnära nyckeltal med lägger en traditionell resultatbudget så är risken stor att ni skapar ett glapp mellan vad ni planerar och vilka beslut som faktiskt kommer fattas. Lösningen är att arbeta lika datadrivet i era planeringsprocesser.

Ett bra nyckeltal ska agera som en brygga mellan de många små besluten som fattas i den operativa vardagen och de ekonomiska intressen och förutsättningar en verksamhet måste förhålla sig till. Det ska vara så konkret att det blir uppenbart för en mottagare hur hens dagliga arbete påverkar utfallet, men behöver oftast också kunna kopplas konkret till det ekonomiska resultatet. 

När en organisation har definierat sina nyckeltal och klargjort hur dessa driver ekonomin, så är det fritt fram att även basera planeringsprocessen på dessa. Mindcamps konsulter hjälper till att nå hit och att sedan skapa en planeringsprocess där alla inblandade kan ta ansvar för de mål som sätts.