Order-to-cash med process mining

ANALYSERA ORDER-TO-CASH-PROCESSEN MED PROCESS MINING

Förbättra kassaflödet och minska obetalda fakturor genom att med process mining dynamiskt analysera din orderprocess och få en överblick på avvikelser och flaskhalsar.

Order-to-cash-processen är hela kedjan från en order kommer in till ordern är levererad och betalningen har kommit. Många analyserar redan detta genom att använda fördefinierade KPI:er (nyckeltal) som mäter olika milstolpar i processen (inkomna ordrar, utförda leveranser, returnerade produkter, tid till betalning m.m.).

Dessa KPI:er tar oss en bit på vägen, men det förutsätter att processen alltid följer ett förutsatt flöde. I själva verket vet vi att det alltid uppstår avvikelser som inte fångas upp. Hur följer vi upp dessa?

Med klassiska KPI:er är detta svårt, det förutsätter alltid att man i förväg ska definiera vad som ska mätas. Med Mindcamps lösning inom Process mining visualiseras din orderprocess som den ser ut i verkligheten. Du får en komplett bild av din orderprocess. Avvikelser och flaskhalsar fångas upp oavsett var i processen de uppstår utan att man i förväg behöver känna till dem.

Oavsett om orderprocessen hanteras i ett eller flera verksamhetssystem ger vi er möjligheten att på transaktionsnivå följa en order, vad som har hänt, när det har hänt och ger er svar på den viktigaste frågan; varför?

Kontakta oss så berättar vi mer!