Bättre koll på vårdflödet!

Standardiserade vårdförlopp (SVF) i cancervården är en nationell satsning för att skapa en mer jämlik vård över landet. Detta är en del av Sahlgrenskas pågående kvalitetsarbete vilket nu lyfts fram som ett gott exempel av Regionalt Cancercentrum Väst. Vi är glada över att ha kunnat bidra till att stödja verksamheten i deras arbete.

” – Syftet med SVF är att alla patienter som utreds ska uppleva att de får en professionell vård utan onödiga väntetider. Om vi ska nå det syftet måste vi ju själva se var i förloppet var och en befinner sig och kunna identifiera eventuella flaskhalsar. Så jag hade en vision om någon form av it-stöd som tydligt kunde visualisera alla patienter under utredning.” – David Wennergren, vårdenhetsöverläkare

Lösningen har gett enheten möjlighet att snabbt spåra och åtgärda eventuella avvikelser. Tack vare ett nära samarbete med verksamheten kunde vi snabbt möta deras önskemål.

Läs mer om projektet här: Stenkoll på SVF-patienterna med egen QlikViewlösning