Frukostseminarium på Lindholmen Science Park

Mindcamp håller frukostseminarium i Data Literacy

Idag körde vi ett frukostseminarium ute på Lindholmen Science Park. Nina, Alexander, Niclas och Anders berättade om hur man ska förhålla sig till en allt mer digital och datadriven värld, och hur man bör hjälpas åt att göra data tillgänglig för alla inom organisationen.

Det var en engagerad åhörarskara från många olika industrier som fick lära sig om hur ny teknik redan finns i vår vardag och hur vi har accepterat den själva, medans vi i våra yrkesroller förhåller oss mer tveksamma till den. Konkreta vardags- och yrkesexempel blandades med enklare vetenskapliga teorier och tekniska förklaringar. Förhoppningen är att våra deltagare kommer ut med nya insikter och idéer, samt en nyfikenhet på hur de kan gå vidare för att förändra sin organisations synsätt på datatillgänglighet och datakunskap.

För ytterligare information om hur just ni kan jobba med dataförståelse eller ’data literacy’ i er verksamhet, kontakta oss på info@mindcamp.se