Mindcamp hjälper Sundsvall Energi med fjärrvärmeavtal och budgetprocess

Mindcamp hjälper Sundsvall Energi i avtals- och budgetprocessen 2021. Detta genom att strukturera data från bolagets fjärrvärmemätare tillsammans med avtals- och anläggningsinformation. I en Qlik Sense lösning beräknas sedan abonnerad effekt och normalårskorrigerad energimängd för respektive kund. Resultatet integreras i budgetprocessen via verktyget Konstrukt och ligger till grund för kundernas uppdaterade avtal. För att underlätta försäljarnas arbete visualiseras nyckeltal från processen på en Dashboard.