Rapportering av vaccinationer för covid 19

Just nu pågår ett intensivt arbete inom vården för att förbereda sig inför kommande vaccinationer mot covid 19.

I början på december beslutade riksdagen att dessa vaccinationer skall rapporteras till nationella vaccinationsregistret (NVR). NVR ger möjlighet att få en kvalitetssäkrad bild av vaccinationstäcking och skyddseffekt på ett nationellt plan. För att underlätta rapporteringen har vi tillsammans med en våra kunder tagit fram en automatiserad lösning i Qlik som sköter rapporteringen till folkhälsomyndigheten.

Från behov till lösning inom en månad.

Data hämtas från journalsystemet och via Qlik levereras till Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/nationella-vaccinationsregistret/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/intensivt-arbete-infor-kommande-vaccinationer-mot-covid-19/