Tjänster & Lösningar

Hur mycket mer produktiv skulle din organisation vara om alla fattade beslut i samma riktning baserat på faktisk data? Mindcamp kan hjälpa dig nå dit. Våra konsulter är specialister på datadriven verksamhetsstyrning och klarar av att ge allt stöd, från strategisk rådgivning till verktygskunskap och djup teknisk förståelse. Vi arbetar över hela Sverige, med kontor i både Stockholm och Göteborg och har lång erfarenhet från arbete med både privat och offentlig sektor, med djup specialistkunskap från sjukvården, myndigheter, partihandel, hospitality, retail och tjänsteverksamhet. Vi är är alltid nyfikna på nästa utmaning!

Läs mer om vad vi gör

Datadriven verksamhetsstyrning

Det finns många olika metoder för att få alla människor i en organisation att arbeta mot ett gemensamt mål. Vissa mer effektiva än andra. I Mindcamp t...

Qlik Sense

Qlik Sense är framtidens plattform för beslutstödssystem. Byggd på de bästa delarna av QlikView så visar Qlik vägen för hur framtidens verksamheter sk...

Business Intelligence

Business Intelligence kan i sin formella definition omfatta nästan allt Mindcamp gör, men brukar ofta ses som arbetet kopplat till att implementera ut...

Konstrukt

Det finns rätt gott om system för att skräddarsy lösningar för uppföljning och analys. Det är dock svårare att hitta system som hanterar planering lik...

Verksamhetsspecialister

Det finns stora likheter med att införa ett datadrivet arbetssätt, oavsett vilken bransch eller process det gäller, men naturligtvis även skillnader. ...

Data science & verksamhetsanalys

Om en kombinerar avancerad dataanalys, statistiska modeller, machine learning och en förståelse för verksamheten med stora mängder data så går det att...