Karta diagram
Karta diagram
Karta diagram

Datadriven verksamhetsstyrning

Det finns många olika metoder för att få alla människor i en organisation att arbeta mot ett gemensamt mål. Vissa mer effektiva än andra. I Mindcamp tror vi att bäst effekt uppnås när beslut fattas distribuerat i organisationen, men baserat på samma dataunderlag. Förändringar skapas därmed genom att styra vilken data som presenteras och därigenom visa vad som är viktigt.

När organisationer satsar på olika lösningar för att hantera och presentera sin verksamhetsdata så finns det ibland en övertro på medarbetarnas analytiska förmåga. Det finns förvisso ofta duktiga analytiker i de flesta organisationer, men de stora flertalet har varken tid eller förmåga att göra djupa analyser inför varje beslut. Men de fattar ändå gärna sina beslut baserat på de siffror och diagram de fått presenterat för sig. Så vad är det då som styr besluten?

I de flesta fall avgör valet av nyckeltal, referensvärden, kontext och visualisering vilket beslut som fattas. I förlängningen avgör det alltså hur verksamheten styrs. En datadriven organisation måste därför ha mycket noggrann kontroll över hur information presenteras, om de vill att besluten som tas ute i organisationen ska gå i linje med ledningens vilja. 

För att nå dit hjälper Mindcamp till med alla beståndsdelar, så som t ex:

  • Källdataförståelse
  • Kontroll av dataflöden
  • Datakvalitet
  • Nyckeltalsberäkningar
  • Visualiseringar
  • Distributionsformer

Grunderna i att skapa en datadriven verksamhet är desamma oavsett om ni vill arbeta med traditionell ekonomistyrning i en partihandelsverksamhet eller om ni vill höja vårdkvaliteten på landstingets sjukhus. Våra konsulter har dessutom erfarenhet från bägge delarna och det mesta däremellan.