Konferens

Vi hjälper dig skapa en datadriven verksamhet

Vilken synergi skulle uppstå i din organisation om alla beslut skulle fattas baserad på samma information och med samma målsättning? 

Våra konsulter hjälper dig nå dit!

Läs mer

Tjänster & Lösningar

Datadriven verksamhetsstyrning

Det finns många olika metoder för att få alla människor i en organisation att arbeta mot ett gemensamt mål. Vissa mer effektiva än andra. I Mindcamp tror vi att bäst effekt uppnås när beslut fattas distribuerat i organisationen, men baserat på samma dataunderlag. Förändringar skapas därmed genom att styra vilken data som presenteras och därigenom visa vad som är viktigt.

Qlik Sense

Qlik Sense är framtidens plattform för beslutstödssystem. Byggd på de bästa delarna av QlikView så visar Qlik vägen för hur framtidens verksamheter ska bygga upp sitt beslutstöd. Användaren sätts i centrum och systemet blir både lätt att använda och enkelt att anpassa för verksamhetens behov.

Business Intelligence

Alla som har arbetat med ett väl implementerat beslutstödssystem vet vilket enormt värde det tillför verksamheten. Men det finns gott om utmaningar på vägen dit. Mindcamp ser till att du undviker fallgroparna.

Kundcase