Sahlgrenska får bättre koll på patienterna med QlikView

Mindcamp utvecklar lösning i Qlik för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

På tumörortopedin på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg kan David Wennergren och hans kolleger följa varje patients vårdförloppi realtid, genom vår QlikView-applikation. De kan nu snabbt se vilka patienter som har misstänkt skelett- och mjukdelssarkom, vilka som är under utredning och  hur länge patienten har väntat. 

Varje dag tar David Wennergren en titt på läget för klinikens patienter. Det går enkelt för honom, tack vare den applikation som Mindcamp skräddarsytt och byggt i verktyget Qlikview. I applikationen är hela vårdförloppet indelat i olika flikar som gör hela vårdförloppet lätt att överblicka. 

QlikView är ihopkopplat med sjukvårdens egna system

Programvaran i Qlikview kan läsa av och fånga de koder som är satta i sjukhusets patientadministrativa system, Elvis. Det innebär, att så snart en patient registreras för SVF syns det också direkt i Qlikview. 

SVF, Standardiserade vårdförlopp, är en nationell satsning inom cancervården. Den finns för att skapa en jämlik vård över hela landet. Det är en del av Sahlgrenskas pågående kvalitetsarbete vilket nu lyfts fram som ett gott exempel av Regionalt Cancercentrum Väst.

” – Syftet med SVF är att alla patienter som utreds ska uppleva att de får en professionell vård utan onödiga väntetider. Om vi ska nå det syftet måste vi ju själva se var i förloppet var och en befinner sig och kunna identifiera eventuella flaskhalsar. Så jag hade en vision om någon form av it-stöd som tydligt kunde visualisera alla patienter under utredning.”

David Wennergren, vårdenhetsöverläkare

 

Qlik får fram statistik över aktuell väntetid

Kopplat till varje flik i QlikView finns statistik. Den visar medel- respektive medianväntetiden för respektive stadium på kliniken och siffror på kortast och längst väntetid. Det går också att se hur många patienter som gått igenom förloppet, de som för tillfället befinner sig i det, och en historik över alla som någonsin gjort det. 

 

En IT-lösning i Qlik som kan spåra och åtgärda avvikelser

Lösningen har gett enheten möjlighet att snabbt spåra och åtgärda eventuella avvikelser. Tack vare ett nära samarbete med verksamheten på Sahlgrenska kunde vi snabbt möta deras önskemål.

Vi på Mindcamp är glada över att ha kunnat bidra till att stödja Sahlgrenska i deras kvalitetsarbete.

Länk till mer läsning hos Cancercentrum:
Stenkoll på SVF-patienterna med egen QlikViewlösning

 


 

Relaterad läsning på sajten:

Läs mer om Qlik

Kontakta oss för en demo av Qlik