Några som vi har hjälpt

Vi är alltid närvarande när du behöver oss

Automatiserad prismodell för fjärrvärme

Mindcamp har hjälpt Sundsvall Energi i arbetet med prismodell - och budgetarbete för 2021. Detta genom att strukturera data från bolagets fjärrvärmemätare tillsammans med avtals- och anläggningsinformation. I en Qlik Sense lösning beräknas abonnerad effekt och normalårskorrigerad energimängd för respektive...

Läs mer

Show More

Effektivare verksamhet

Domstolsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att stödja och serva domstolar, nämnder och myndigheter inom Sveriges Domstolar. Mindcamp fick uppdraget att effektivisera beslutsstödsplattformen genom Qlik Sense.

Show More

Bättre analys ger mer jämställda löner

Ett uppdrag i samarbete med Migrationsverket Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. Internt arbetar myndigheten bland annat med att bli bäst...

Läs mer

Show More

Uppföljning i högt temp

Vi tog höjd och vågade tänka stort, redan från början byggdes en snabb struktur som var anpassad för skalbarhet och flexibilitet Espresso House hade redan ett antal utmärkta system som täckte verksamhetens behov men det saknades samordning mellan dessa system....

Läs mer

Show More

Unik och effektiv forskning med QlikView

Ett case i samarbete med Karolinska Institutet  Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa. Idag står Karolinska för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen i Sverige. Vi hade tidigare hjälpt...

Läs mer

Show More

Ökad patientsäkerhet genom att mäta i detalj

Ett case i samarbete med Sahlgrenska Ortopedi Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en av Sveriges största vårdgivare där omtanken och omvårdnaden om patienten är i fokus. Sahlgrenska ville öka vårdkvaliteten för patienter inom Ortopedin och valde beslutsstödsverktyget QlikView för detta. Lösningen har...

Läs mer

Show More

Detaljerad säljuppföljning

Cygate Cygate är Nordens ledande systemintegratör inom IT och telekommunikation och ägs av TeliaSonera. De har över 700 medarbetare på 21 orter i Sverige och Finland. Mindcamp har levererat BI-lösningar till Cygate sedan 2011. I detta uppdrag vill företaget få...

Läs mer

Show More

Låt oss berätta mera...