Våra kunder och uppdrag

Några kundcase och hur vi löst deras behov

Vi är stolta över våra kunder. Tillsammans har vi utvecklat skräddarsydda, hållbara lösningar efter deras unika behov. Varje uppdrag har sina utmaningar och det är det bästa med vårt jobb, det är kreativt, utvecklande och meningsfullt.

Automatiserad prismodell för fjärrvärme

Mindcamp har hjälpt Sundsvall Energi i arbetet med prismodell - och budgetarbete för 2021. Detta genom att strukturera data från bolagets fjärrvärmemätare tillsammans med avtals-...

Läs mer

Effektivare verksamhet för Domstolsverket

Domstolsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att stödja och serva domstolar, nämnder och myndigheter inom Sveriges Domstolar. Mindcamp fick uppdraget att effektivisera beslutsstödsplattformen genom Qlik Sense.

Migrationsverket satsar på bättre analys för mer jämställda löner

Ett uppdrag i samarbete med Migrationsverket Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd...

Läs mer

Smidigare administration i QlikView för Espresso House

Vi skapade affärssystem, kassasystem, tidrapportering och lönesystem i en och samma QlikView-lösning. Det ger Espresso House ett bra underlag försäljningsanalyser, bokföring, uppföljning, personalstatistik och redovisning.

Läs mer

Effektivare forskning på Karolinska Institutet med QlikView

Ett case i samarbete med Karolinska Institutet  Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa. Idag står Karolinska...

Läs mer

Vi bygger för ökad patientsäkerhet hos Sahlgrenska

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en av Sveriges största vårdgivare där omtanken och omvårdnaden om patienten är i fokus. Sahlgrenska ville öka vårdkvaliteten för patienter inom Ortopedin och valde beslutsstödsverktyget QlikView för detta.

Läs mer

Detaljerad säljuppföljning i QlikView för Cygate

Cygate är Nordens ledande systemintegratör inom IT och telekommunikation och ägs av TeliaSonera. Mindcamp har levererat BI-lösningar till Cygate sedan 2011. I detta uppdrag vill företaget få bättre översikt på säljsidan och så här gjorde vi.

Läs mer

Vill du veta vad vi kan göra för dig?