Några som vi har hjälpt

Vi är alltid närvarande när du behöver oss

Uppföljning i högt tempo

Vi tog höjd och vågade tänka stort, redan från början byggdes en snabb struktur som var anpassad för skalbarhet och flexibilitet

Espresso House hade redan ett antal utmärkta system som täckte verksamhetens behov men det saknades samordning mellan dessa system. Behoven Espresso House hade visade att källsystem ska hanteras av administratörer medans övriga medarbetare ska få tillgång till smart och snyggt sammanställd information som är anpassad efter deras olika sätt att jobba. Helst utan att administratörer och ekonomiavdelning ska slita sitt hår varje månad med att sammanställa rapporter. Egenskaper som är väldigt mycket QlikView.

ETT CASE I SAMARBETE MED SAHLGRENSKA ORTOPEDI

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en av Sveriges största vårdgivare där omtanken och omvårdnaden om patienten är i fokus. Sahlgrenska ville öka vårdkvaliteten för patienter inom Ortopedin och valde beslutsstödsverktyget QlikView för detta.

RESULTATET

Fler flaskhalsar synliggörs i vårdkedjan vilket gör att Ortopedin kan uppfylla sina mål genom mer effektiv planering av vårdresurser och hög patientsäkerhet. Lösningen har också gett konkreta kvalitetsförbättringar, som att patienternas medelvårdtid har minskat med ett dygn och att det uppstår färre vårdkomplikationer (som Re-operationer och Sårinfektioner). I slutändan leder denna lösning till en ökad vårdkvalitet  för patienterna.

Jämnställda löner för alla

Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

Internt arbetar myndigheten bland annat med att bli bäst på jämställda löner och villkor mellan män och kvinnor. Wiko Law samarbetade med dem för att underlätta analysarbetet och bearbetning av statistiskt underlag.

Jämställdhet

Forskningsstöd i Qlik

Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa. Idag står Karolinska för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen i Sverige. Vi hade tidigare hjälpt Karolinska med en QlikView-lösning för att rapportera till Svenska Intensivvårdsregistret (SIR). När forskarna såg vilken data som kunde plockas ut ur QlikView-applikationen så ville de ha mer.

Effektivare verksamhet

Domstolsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att stödja och serva domstolar, nämnder och myndigheter inom Sveriges Domstolar. Mindcamp fick uppdraget att effektivisera beslutsstödsplattformen genom Qlik Sense.

Show More

Bättre analys ger mer jämställda löner

Ett uppdrag i samarbete med Migrationsverket Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. Internt arbetar myndigheten bland annat med att bli bäst...

Läs mer

Show More

Uppföljning i högt temp

Vi tog höjd och vågade tänka stort, redan från början byggdes en snabb struktur som var anpassad för skalbarhet och flexibilitet Espresso House hade redan ett antal utmärkta system som täckte verksamhetens behov men det saknades samordning mellan dessa system....

Läs mer

Show More

Unik och effektiv forskning med QlikView

Ett case i samarbete med Karolinska Institutet  Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa. Idag står Karolinska för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen i Sverige. Vi hade tidigare hjälpt...

Läs mer

Show More

Ökad patientsäkerhet genom att mäta i detalj

Ett case i samarbete med Sahlgrenska Ortopedi Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en av Sveriges största vårdgivare där omtanken och omvårdnaden om patienten är i fokus. Sahlgrenska ville öka vårdkvaliteten för patienter inom Ortopedin och valde beslutsstödsverktyget QlikView för detta. Lösningen har...

Läs mer

Show More

Detaljerad säljuppföljning

Cygate Cygate är Nordens ledande systemintegratör inom IT och telekommunikation och ägs av TeliaSonera. De har över 700 medarbetare på 21 orter i Sverige och Finland. Mindcamp har levererat BI-lösningar till Cygate sedan 2011. I detta uppdrag vill företaget få...

Läs mer

Show More

Låt oss berätta mera...