Effektivare forskning på Karolinska Institutet med QlikView

Ett case i samarbete med Karolinska Institutet 

Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa. Idag står Karolinska för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen i Sverige. Vi hade tidigare hjälpt Karolinska med en QlikView-lösning för att rapportera till Svenska Intensivvårdsregistret (SIR). När forskarna såg vilken data som kunde plockas ut ur QlikView-applikationen så ville de ha mer.

Behovsanalys

När en patient kommer in till intensivvårdsavdelningen så aktiverar vårdpersonalen Karolinskas intensivvårdsdatasystem (IVA) Clinisoft för att administrera all data som genereras. Exempel på data som tillhör intensivvårdstillfället kan vara puls, andning, medicinering och mycket mer.

Det innebär att Clinisoft innehåller väldigt mycket data. Karolinska ville ha möjlighet att plocka ut data löpande i forskningssyfte.

Lösning

Syftet med att bygga denna QlikView-applikation var att ge forskarna tillgång till hela datamängden, med möjlighet att bedriva forskning på till exempel specifika patientgrupper. Vi byggde baserat på behovsanalysen en forskningsapplikation där den enskilda forskaren själv kan välja ut vilka variabler som ska plockas ut beroende på forskningsinriktning och patientgrupp. Exempel på variabler är: mängden medicinska preparat, andningsfrekvens och specifika blodvärden. Samtidigt har forskarna tillgång till den fullständiga datamängden som kommer från Clinisoft i QlikView-applikationen.

Resultat

Clinisoft är ett utmärkt system för att samla in och administrera data vid intensivvårdstillfället och genom att koppla ihop den med QlikView kan Karolinska numera också forska på den insamlade informationen. Max Bell, forskare i epidemiologi på Karolinska Institutet, menar att lösningen i kombination med det svenska registret för personnummer innebär att Karolinska kan bedriva forskning som är helt unik, även internationellt. QlikView-applikationen innebär effektivisering för forskarna och Max menar att vi snart kommer kunna ta del av forskningsresultat där QlikView varit ett viktigt verktyg.

VERKTYGET
QlikView

DATAKÄLLOR
Clinisoft

Kontakta Frank direkt om du vill veta mer om QlikView och beslutsstöd inom forskning och sjukvård!