QlikView-lösning för analys av jämställdhet åt Migrationsverket

Ett uppdrag i samarbete med Migrationsverket 

Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

Internt arbetar myndigheten bland annat med att bli bäst på jämställda löner och villkor mellan män och kvinnor. Wiko Law samarbetade med dem för att underlätta analysarbetet och bearbetning av statistiskt underlag.

 

Behovet

Att smidigare kunna hantera mycket statistik och kunna fokusera på analysarbetet av löneskillnader mellan kön, olika arbeten och lönestatistik.

Lösning

HR-applikationen är en QlikView-lösning som hämtar data från CGI Palasso. Det är en heltäckande HR-lösning som bland annat används för lönerevision och jämställdhestanalys. 

Resultat

Säkrare analyser, mindre manuellt arbete med databearbetning och färskare statistiskt underlag.

Verktyg

QlikView och Palasso