Vi bygger applikation i QlikView för ökad patientsäkerhet hos Sahlgrenska

Ett case i samarbete med Sahlgrenska Ortopedi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en av Sveriges största vårdgivare där omtanken och omvårdnaden om patienten är i fokus. Sahlgrenska ville öka vårdkvaliteten för patienter inom Ortopedin och valde beslutsstödsverktyget QlikView för detta.

Lösningen har också gett konkreta kvalitetsförbättringar, som att patienternas medelvårdtid har minskat med ett dygn och att det uppstår färre vårdkomplikationer

Behovsanalysen

Patientens väg genom vårdtillfället på Ortopedin behöver kunna följas. Vägen startar oftast på akutmottagningen eller med en remiss, sedan färdas patienten genom olika delar av vården fram till operation. Efteråt gör man uppföljning på patientens vård. För att göra allt detta behöver Ortopedin kunna hitta och koppla ihop data från samtliga delar av vårdkedjan och presentera informationen på ett tydligt sätt.

Lösningen

Vi började med att identifiera de viktigaste nyckeltalen för varje del av vårdkedjan och byggde sedan detaljerade applikationer till alla delar av kliniken där respektive ansvariga kunde följa sina nyckeltal. Dessa detaljerade applikationer utgör sedan grunden till en Dashboard där man på en övergripande nivå kan följa hela klinikens viktiga nyckeltal.

På Operation är det exempelvis allt från knivtider, nyttjandegrad och prestation till materialkostnad och bemanningsbehov som behöver följas upp. Vårdavdelningen å sin sida ska hålla koll på alla parametrar runt det lokala vårdkvalitetsregistret med till exempel antal infektioner, fall, trycksår och vårdtider/beläggning. 

Resultatet

Fler flaskhalsar synliggörs i vårdkedjan vilket gör att Ortopedin kan uppfylla sina mål genom mer effektiv planering av vårdresurser och hög patientsäkerhet. Lösningen har också gett konkreta kvalitetsförbättringar, som att patienternas medelvårdtid har minskat med ett dygn och att det uppstår färre vårdkomplikationer (som Re-operationer och Sårinfektioner). I slutändan leder denna lösning till en ökad vårdkvalitet  för patienterna.

Verktyget

QlikView

Här hittar du filmen (Vimeo) som beskriver hur Mindcamps smarta BI-lösningar lett till mer effektiv sjukvård.