Mindcamp hjälper Carlanderska sjukhuset att förenkla faktureringen efter operationer

Carlanderska operationssal

Mindcamp hjälper Carlanderska sjukhuset att förenkla faktureringen efter operationer

Carlanderska sjukhuset hade tidigare en tidskrävande och manuell process för att skapa fakturaunderlag från sina utförda operationer.

Mindcamp hjälper Carlanderska sjukhuset att förenkla faktureringen efter operationer. Detta genom att hämta operationsmaterial och beräkna vistelsetider från operationsplaneringsverktyget Orbit. Informationen går sedan direkt in i ekonomisystemet och kräver endast en granskning innan utskickning.

”Lösningen som Mindcamp har bidragit med förenklar faktureringsprocessen och frigör tid för vår personal”

– Markus Enghardt Ekonom, Carlanderska

Lösningen består av en analysplattform, Qlik Sense, som i en automatisk process hämtar ut underlag från operationsplaneringsverktyget Orbit och kopplar samman detta med Carlanderskas ekonomisystem. Qlik applikationen genererar automatiskt underlagen som sedan laddas in i ekonomisystemet. Lösningen frigör tid för personal och ökar effektiviseringen av hela faktureringsprocessen.

Mindcamp har sedan tidigare en lång erfarenhet av att arbeta med vårdrelaterade data för att skapa smarta datadrivna lösningar. Våra kunder är både regioner och privata vårdgivare. Vi har insikten att hjälpa er att effektivisera era processer och arbetsflöden så att ni ligger i framkant.


Tillbaka till nyheter