Mindcamp hjälper Sundsvall Energi med fjärrvärmeavtal och budgetprocess

 

Tillsammans med Sundsvall Energi har Mindcamp tagit fram effektiva lösningar som gynnar både kunder, säljare och bolaget 


Genom att samla in och strukturera flera datakällor från fjärrvärmemätare, kundavtal och anläggningsinformation så kan Sundsvall Energi smidigt beräkna abonnerad effekt och energimängd för respektive kund och årsanvändning. För den här lösningen använde vi verktygen Qlik Sense och Konstrukt. 

Resultatet av datan integrerades i budgetprocessen via Konstrukt och ligger till grund för kundernas uppdaterade avtal. För att underlätta försäljarnas arbete visualiseras nyckeltal från processen på en dashboard.

Lösningen har bidragit med flera effektiviseringar för Sundsvall Energi: 

  • Högre kvalité på underlaget eftersom hanteringen av data sker automatiskt. Det ger en stabilitet och trygghet i prismodellen gentemot kunden.
  • Minskat manuellt arbete när data och beräkningar sker via schemalagd laddning varje natt.
  • Tydlig kommunikation mot kund då säljare snabbt kan se anläggningarnas abonnerade effekt i Qlik Sense.
  • Skalbarhet vid införandet av ny prismodell. Förutom abonnerad effekt så kan andra relevanta mått adderas i en prismodell, exempelvis flödestariff. 

 

Läs mer om projektet för Sundsvall Energi under kundcase

Eller besök Sundsvall Energis hemsida

Tillbaka till nyheter