Kikare
Kikare
Kikare

Verksamhetsspecialister

Det finns stora likheter med att införa ett datadrivet arbetssätt, oavsett vilken bransch eller process det gäller, men naturligtvis även skillnader. Därför värdesätter vi högt den både breda och djupa erfarenhet våra konsulter har inom ett flertal olika branscher och processer. Här är några av de områden är vi är extra stolta över.

Ekonomistyrning

Många av våra kunder inledde sin resa mot att bli datadrivna när vi kom in för att ge verktygsstöd för ekonomistyrningen. Efterhand som förståelsen för möjligheterna med data ökar, så kan de pivoterade resultaträkningarna med fullständiga nerborrningsmöjligheter ibland överskuggas, men de förblir alltid en grundpelare i uppföljningen.

HR- & personaluppföljning

"Personalen är vår viktigaste resurs" hör man ofta företagsledare säga. Men har de verkligen koll på sin personal? Våra kunder brukar i alla fall ha det. Sjukfrånvaro, löneskillnader, ålders- och könsfördelningar och personalomsättning är några av de vanligaste sakerna vi brukar få visualisera.

Supply chain & lager

Hanterar ni varuflöden och lager så vet ni hur viktigt det är att hålla koll på ledtider och kapitalbindning. Vi vet precis hur ni ska hitta era hyllvärmare och vilka nyckeltal som är viktigast för att få alla beslutsfattare, stora som små, att förstå hur logistikkedjan kan bli så effektiv som möjligt.

Värdebaserad vård

Att bedriva vårdverksamhet som är både effektiv och håller hög kvalitet blir mycket lättare om en har ett styrkort med alla relevanta nyckeltal och kan borra sig ner på enskild patientnivå för att se varför läkemedelskostnaderna skenar eller komplikationerna ökat. Fråga våra kunder, de vet precis vilket värde det ger.

Ärendehantering

Många är de myndigheter där vi skapat en tydlig bild av hur ärendehanteringsprocesserna fungerar. Naturligtvis finns det lite skillnader, men likheterna väger över och vi vet precis hur vi ska plocka fram data för att identifiera flaskhalsar, prediktera ledtider och jämföra effektiviteten. 

Kommunal verksamhet

Det är många pusselbitar som ska falla på plats i en kommun för att medborgarna ska få den service de förväntar sig och politikerna den återkoppling de kräver, allt utan att pengarna tar slut. Det blir dock lättare med korrekt beslutsunderlag och skräddarsydda planeringslösningar för just kommunal verksamhet.

Fordonsutveckling

Få saker är så viktigt i produktutveckling som att ha tillgång till rätt data. Då är det tur att vi har lång erfarenhet av att arbeta med data från sensorer och loggar i fordon för att kunna tillhandahålla just detta.

Tjänsteförsäljning

Det går aldrig att lägga en timma på lager, så bedriver ni en verksamhet som bygger på att sälja tjänster så är det oerhört kritiskt att ha koll på att intäkterna flödar in som de ska. Oavsett om ni tar betalt per timma, för projekt eller enligt avtal så vet vi precis hur ni kan vara säkra på att verksamheten förbli lönsam.

 

Fastighetsbranschen

I branscher som kräver stora och långa investeringar blir det extra viktigt att hålla koll på siffrorna. Små felbeslut kan få stora konsekvenser, men korrekt data och bra simulering- och planeringsstöd är en relativt billig försäkring.