Mindcamp är experter inom datalösningar

Där DATA finns, skapar vi lösningar.

Vi hjälper er utforska er data så ni får nya insikter om er verksamhet och underlag att utveckla och optimera verksamheten.

Vi skräddarsyr smarta applikationer och verktyg som ger dig total kontroll på din organisation. Du kommer se hur verksamheten mår ända ner på detaljnivå. Att få insikt om var flaskhalsarna och möjligheterna finns gör det enklare att ta rätt beslut. Vi hjälper dig så att du kan agera effektivt, proaktivt och lönsamt. 

Business Intelligence - Beslutsstöd, BI-lösningar

Business Intelligence ger dig svaret på hur din verksamhet mår och hur den kan förbättras. Ligg steget före med insikter som du kan agera på.

Omvandla data till insikter med en tydlig datastrategi. Med rätt verktyg och expertis hjälper vi er att ta nästa steg i BI-resan, oavsett vilken plats ni befinner er på nu. Vi hjälper er att samla data från alla era system och källor, att strukturera informationen, visualisera den och anpassa presentationen till alla beslutsfattare inom din organisation.

Med ett korrekt underlag blir det enkelt att effektivisera era flöden, minska kostnader och upptäcka nya affärsmöjligheter. Det ger också era medarbetare ro att fokusera på rätt saker istället för att lägga tid på att söka data på många platser. Vi hjälper er till en mer framgångsrik verksamhet och gladare medarbetare. 

Data Science. Digital Transformation. Machine Learning

Data Science, det har aldrig samlats in så mycket data som idag och behovet av att analysera den är stort. Där är maskininlärning oslagbart.

Maskininlärning betraktas som en del av AI. En intelligent dator tänker och bearbetar data på egen hand, hittar mönster och identifierar beteenden. Tekniken används inom alla branscher för olika ändamål. Bland annat av några av världens mest populära tjänster, till exempel YouTube, Spotify, Google och Instagram. Det används också för att upptäcka sjukdomar, utveckla läkemedel, förbättra IT-säkerhet, identifiera klimatförändringar, manövrera trafik, utvidga affärsområden, optimera processer och automatisera uppgifter. 

Vi på Mindcamp är specialiserade inom prediktiv analys och kan skapa unika träffsäkra machine learning-modeller som kan förutse framtida utfall för ditt bolag. Det ger dig underlaget och verktygen att ta rätt beslut.

Budget, prognoser och planering med automatisk konsolidering

Få effektiv rapportering och bolagstyrning. Med Konstrukt blir budget, prognoser och planering både enklare och roligare.

Konstrukt är det moderna planeringsverktyget som förenklar hanteringen av budget, prognoser, planering och rapportering. Lösningen integreras sömlöst med andra affärssystem i molnet och ger dig automatisk konsolidering hela vägen. Verktyget är helt anpassningsbart för er verksamhet och era processer, oavsett vilken bransch ni verkar inom.

Vi på Mindcamp skräddarsyr lösningen efter era behov så ni kan arbeta proaktivt och operativt med god ordning på bolagets dokument, avtal och böcker. Tidskrävande manuell konsolidering av data är inte  nödvändigt eftersom inmatad data kontrolleras och valideras automatiskt. Äntligen kan ni slippa kaoset med excel. 

Processkartläggning (Process Mining)

Processkartläggning handlar om att kartlägga flöden och processer inom verksamheten. Vi ger er koll så ni får insikter om vad som faktiskt bidrar till ett bättre resultat.

För att bli effektiv behöver man veta hur organisationen faktiskt jobbar. Processkartäggning (Process Mining) använder händelsedata som redan finns i era system för att automatiskt visualisera arbetsprocesser och flaskhalsar. Data uppdateras kontinuerligt och man har alltid dagsaktuell bild utan manuellt arbete. Genom att synliggöra variationer och avvikelser kan man identifiera vilka faktorer som ökar effektiviteten i er organisation. Kontakta oss för ett möte så berättar vi vad vi kan göra tillsammans

Personlig support och förvaltning av våra experter

Hos oss får du alltid snabb och personlig återkoppling och vi tar hand om support och förvaltning av din BI-lösning.

Vi tar hand om support och förvaltning av era lösningar. Om lösningen är hos er on-site, eller i molnet spelar ingen roll. Ni får en centraliserad kontaktperson med SLA som är anpassad efter era behov. 

SLA är en förkortning av Service Level Agreement och är en metod för att ange servicenivå för drift och support. Inom IT reglerar SLA vilken tillgänglighet ett system ska ha, en tidsram för när eventuella fel ska vara åtgärdade och hur många gånger ett fel får förekomma under en given tidsperiod. Vi säkerställer att den önskade servicenivån upprätthålls kontinuerligt.

Utbildning och uppföljning av er IT-satsning

Efter leverans av er IT-lösning får ni utbildning i verktyget för att komma igång snabbt och kunna jobba självständigt.

Alla berörda medarbetare får en utbildning av verktyget så de blir självgående användare. Vi kan skräddarsy utbildningen helt efter era behov. Genom anpassade utbildningar för olika behörigheter kan ni själva styra innehållet och nivå tillsammans med våra experter.

När era medarbetare blivit varma i kläderna och börjar utforska data på egen hand, då kommer insikterna snabbt. 

Vi är övertygade om att en företagskultur som har god vana av data har större möjligheter att utvecklas. Så oavsett om ni vill modernisera era kunskaper eller om ni vill vässa expertisen inom organisationen – så kan vi hjälpa er framåt.

Några av våra verktyg

QLIK. Business Intelligence - Beslutsstöd

Qlik – ett modernt analysverktyg i världsklass där du och dina medarbetare kan samla in,  visualisera och analysera er data för att upptäcka flaskhalsarna och identifiera nya affärsmöjligheter. Finns både on-site eller i molnet.

KONSTRUKT. Planering, budget och prognos

Konstrukt – ett flexibelt molnbaserat verktyg som förenklar budgetprocessen, planering, prognoser och personalhantering. Snabb startsträcka för att komma igång och det effektiviserar hela din verksamhet.

Microsoft Power platform

Microsoft – En utbyggbar plattform för att ta fram effektiva lösningar. Arbeta agilt och skapa lösningar som utvecklar verksamheten med kraftfulla funktioner för analys, säkerhet, hantering och regelefterlevnad.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Wiko Law

Mikael Johansson