Från magkänsla till fakta

Data är ditt DNA, låt den prata

Det här hjälper vi er med

Vi är experter på Analytics och Business Intelligence lösningar.
Vårt mål är att skapa förutsättningar för ett modernt och snabbt beslutsfattande.

Business Intelligence

Rätt stöd till rätt användare
Omvandla data till insikter med en tydlig datastrategi. Med rätt verktyg och expertis hjälper vi er att ta nästa steg i BI-resan, oavsett vilken plats ni befinner er på nu. Vi hjälper er att få ut data från källsystem, strukturera informationen, och anpassa presentationen till alla beslutsfattare inom din organisation.

Data science

Simulera och påverka framtiden innan det har hänt
Hitta mönster, förutse beteenden och skapa prognoser med AI. AI är ett brett begrepp. Mindcamp har specialiserat sig inom prediktiv analys. Vi hjälper er att skapa verksamhetsnytta genom träffsäkra machine learning-modeller som förutser framtida utfall.

Budget och planering

Lämna Excels kalkylbladskaos
Konstrukt är ett molnbaserat planeringsverktyg som integreras sömlöst med företags andra affärssystem och förenklar planeringsprocessen. Konstrukt är flexibelt och skräddarsys efter verksamhetens behov inom budget, prognos och personalplanering. Manuell konsolidering av data är inte nödvändigt med Konstrukt, eftersom inmatad data kontrolleras och valideras automatiskt.

Process Mining

Effektivisera era processer
För att bli effektiv behöver man veta hur organisationen faktiskt jobbar. Process Mining använder händelsedata som redan finns i era system för att automatiskt visualisera arbetsprocesser och flaskhalsar. Data uppdateras kontinuerligt och man har alltid dagsaktuell bild utan manuellt arbete. Genom att synliggöra variationer och avvikelser kan man identifiera vilka faktorer som ökar effektiviteten i er organisation.

Support & förvaltning

Förvaltning som ni vill ha det
Vi tar hand om support och förvaltning av era lösningar. Om lösningen är hos er on-site, eller i molnet spelar ingen roll. Ni får en centraliserad kontaktpunkt med SLA som är anpassad efter era behov.

utbildning

Datadriven = Teknik + Utbildning
Vi skräddarsyr utbildningar efter era behov och på era villkor. Anpassade utbildningar ger bättre resultat eftersom ni styr utbildningens innehåll och jobbar tillsammans med våra områdesexperter.

Låt oss berätta mera...