Detaljerad säljuppföljning i QlikView för Cygate

Cygate

Cygate är Nordens ledande systemintegratör inom IT och telekommunikation och ägs av TeliaSonera. De har över 700 medarbetare på 21 orter i Sverige och Finland. Mindcamp har levererat BI-lösningar till Cygate sedan 2011. I detta uppdrag vill företaget få bättre översikt på säljsidan och så här gjorde vi.

BEHOVET

Att få ut mer av sin säljuppföljning genom att till exempel koppla ihop orderingång med orderstock och även uppföljning av enskilda kunder eller säljare.

LÖSNINGEN

Genom att strukturera upp tabeller på ett tydligare vis så fick säljarna en bättre överblick över försäljningen, samtidigt som QlikView gör det enkelt för användaren att komma datan inpå djupet och plocka ut detaljerna.  Förutom implementering var Mindcamp med i hela processen från kravställning, beställning, projektledning och i den visuella framställningen.

RESULTATET

Säljapplikationen används nu av de enskilda säljarna, av säljchefer och enhetschefer. Totalt har Cygate över 50 användare på olika platser i organisationen som kan genomföra en mer kvalitativ säljuppföljning. Säljapplikationen är dessutom byggd för att kunna läsa in fler och andra typer av data i framtiden, som till exempel från säljsystemet Super Office. Det innebär att Cygate blanda annat kommer kunna jämföra potentiella affärer, leads, med utfallet i genomförda affärer.

VERKTYGET

QlikView

DATAKÄLLA

Visma Business