Smidigare administration i QlikView för Espresso House

Espresso House

När Maria Bergman började som controller på Espresso House hade företaget nyss genomgått en sammanslagning av två bolag. Nytt kapital hade tillkommit och det fanns en stark drivkraft och stora ambitioner. I en bransch med små marginaler krävs detaljerad uppföljning i högt tempo för att utvecklas och vinna mark.

Behovsanalysen

Espresso House hade redan ett antal utmärkta system som täckte verksamhetens behov men det saknades samordning mellan dessa system. Behoven Espresso House hade visade att källsystem ska hanteras av administratörer medans övriga medarbetare ska få tillgång till smart och snyggt sammanställd information som är anpassad efter deras olika sätt att jobba. Helst utan att administratörer och ekonomiavdelning ska slita sitt hår varje månad med att sammanställa rapporter. Egenskaper som är väldigt mycket QlikView.

Lösningen

Maria började tillsammans med VD, driftschef och vår konsult Anders att bygga i den tryggaste änden: resultaträkning, index, kategorisering av verksamheten och så vidare. Vi tog höjd och vågade tänka stort, redan från början byggdes en struktur i QlikView som rymde i stort sett all information som företaget hanterade. Sedan valdes den information som användarna redan var bekanta med och presenterades på ett snyggt sätt i olika dashboards.

Resultatet

Idag finns information från affärssystem, kassasystem, tidrapportering och lönesystem i Espresso House QlikView-lösning. Informationen används i detaljerade försäljningsanalyser, bokföringsanalyser, oegentlighetsuppföljning, personalstatistik och betalmedelsredovisning. Dessutom så lägger Espresso House hela sin budget från ledningsnivå till enskilda kaffebutiker i QlikView.

VERKTYG
QlikView

ANVÄNDARE
Idag har Espresso House ett tiotal behörighetsstyrda applikationer och flera hundra enskilda användare.