Maskininlärning

Maskininlärning är namnet på algoritmer som lär sig själva genom erfarenhet. Erfarenheten består av historisk data och algoritmerna är av en rad typer så som kluster, anomalidetektion, neurala nätverk med mera. Det handlar om att hitta mönster i multidimensionell data som ger insikter i en verksamhet.

Ofta används programmeringsspråket Python vid utveckling av projekt inom maskininlärning. Programmet har en rad paket för statistiska analyser, visualisering, webbpublicering med mera. Python communityt är väldigt vitalt och där finns alltid svar på de senaste frågorna.