Medley sparar tid med Fortnox och Qlik Sense

Medleys team får skräddarsydda rapporter med färsk data, utan manuell administration

Behovet: Friskvårdsbolaget Medley saknade ett effektivt sätt att planera och följa upp resultaten inom verksamheten.

De behövde underlätta för sina chefer att ta fram korrekta rapporter och underlag utan att öka arbetsbördan. Tidigare lade de mycket tid för att samla in underlag och manuellt konsolidera och analysera de olika delarna för att få fram ett resultat. Vi på Mindcamp hjälpte dem med en effektiv automatiserad ekonomilösning som ökat den ekonomiska medvetenheten i hela ledningen.


Lösningen: Med Qlik sker arbetet automatisk, snabbt och felfritt

Vi levererade en skräddarsydd lösning med Qlik Sense integrerat med Fortnox och deras andra verksamhetssystem, allt tillgänglig i molnet. Vanliga ekonomiprogram är främst till för att bokföra transaktioner och göra enklare resultat- och balansräkningar, men inte mer. Att använda Excel för att analysera verksamheten är hanterbart i en mindre skala, men i takt med att Medley växte och analysbehoven ökade blev Excel snarare en belastning. Mycket tid och resurser gick åt att samla in och koppla ihop data manuellt från olika system.


Resultatet: Teamet kan smidigt följa utvecklingen via Qlik dashboard

Genom att koppla Qlik till Fortnox kan nu Medleys team skapa skräddarsydda rapporter med  färsk data, utan manuell administration. De slipper lägga tid på att samla ihop alla datakällor, istället kan den tiden användas för att analysera och fatta strategiska beslut. Dashboards med verksamhetsnära nyckeltal presenteras visuellt anpassade till målgruppen. Användare kan tillgodogöra sig informationen utan att besitta någon ekonomisk, eller teknisk expertis.

”Med uppföljning i Qlik gör våra administratörer stora tidsbesparingar genom att slippa allt klipp- och klistrande i Excel. Våra anläggningschefer får en ökad ekonomisk medvetenhet och vi kan nu smidigt se olika nyckeltal som skapas med data kombinerat från våra olika system.”

Camilla Eriksson, Affärsutvecklingschef Medley

Vill du effektivisera ditt bolag?


Relaterade länkar