Data Science blir allt viktigare i takt med att mängden data ökar i vårt samhälle

Att förstå sin data och ta beslut baserat på den är en framgångsfaktor för att bli konkurrenskraftig på marknaden.

Data Science är en metod som transformerar stora mängder rådata, till fakta, för underlag till strategiska beslut.

Vi på Mindcamp bygger applikationer som ger dig överblick över din rådata så att du kan ägna dig åt analys i stället för att jaga information

Som beslutsfattare behöver du ta in, och hantera, stora mängder information. Det är lätt att bli överväldigad av all data och känna att man saknar full kontroll. Vi på Mindcamp kan hjälpa er att lösa den utmaningen.

Vi skräddarsyr verktyg, metoder och processer som samlar in er data så att den blir greppbar, så att du och dina medarbetare kan få insikter för att fatta välgrundade beslut. Ni kommer kunna se, mäta och övervaka er data i realtid på ett effektivt sätt.  Vi hjälper er med er att ta fram er strategi för  analys, uppföljning och rapportering och ni får guidning av våra BI-experter hela vägen.

Mindcamp-bygger-applikationer-som-ger-dig-overblick-over-din-data

Data science är ett stöd för beslutsfattande, där mönster kan urskiljas i datamängder och ger ett bra underlag för prognoser.

Mindcamp-kan-samla-bigdata-och-skapa-avancerade-strategiska-modeller-och-analyser

Hos oss jobbar erfarna dataanalytiker med att samla big data och skapa avancerade strategiska modeller och analyser

Som Data Scientist behöver man få koll på hela processkedjan. Det börjar ofta med att identifiera ett, eller flera, affärsbehov. Utifrån det börjas data att samlas in, sorteras, transformeras, utforskas, analyseras, modelleras och visualiseras. Ett roligt arbete som kan följas i realtid. För att vara framgångsrik i rollen som Data scientist behöver man förstå data och kunna dra insikter från dem. De som jobbar som Data Scientists hos oss är kreativa, analytiska och är alltid uppdaterade på ny teknik och maskininlärning, Machine Learning. Men också  programmering i R eller Python, relationella databaser, SQL och Deep Learning.

Storskalig databehandling är ett område som växer explosionsartat

Storskalig databehandling har vuxit fram under de senaste åren som ett resultat av alla större mängder av data som samlas in via olika källor. Det handlar om att utvinna användbar information ur stora datamängder. Datan som samlas ger nya möjligheter för att utveckla många olika områden både för samhällsutveckling, industri, finansmarknad och forskning. Det används bland annat för kartläggning av arvsmassa, pricksäkra affärsanalyser och att kunna göra trovärdiga prognoser för klimat och miljö. 

data-science-handlar-om-att-utvinna-anvandbar-information-ur-stora-datamangder-mindcamp
Maskininlarning-ar-en-del-av-AI-artificiell-intelligens-mindcamp

Vad är maskininlärning och hur fungerar det?

Maskininlärning är ett område som utvecklas i hög hastighet. Det är en del av AI, artificiell intelligens. En intelligent dator tänker som en människa och utför aktiviteter på egen hand. Fördelen är att datorer kan analysera stora mängder data och lära av data på samma sätt som människor gör.

Det finns många fördelar med att använda Data Science. Våra BI-experter hjälper er att få ut det bästa av er rådata

Få full koll med all data samlad på ett ställe

Optimera era processer och identifiera eventuella problem i flödet

Minska era IT-kostnader, molnet tar bort behovet av en egen serverhall

Skräddarsytt. Vi anpassar lösningen efter era unika behov

Öka effektiviteten med visuella dashboards av analyser i realtid

Bli en tryggare beslutfattare med stöd av exakt underlag

Framtidsäkert. Löpande förvaltning,  uppgradering och innovation

Tillgänglighet. Åtkomst till verktyget via dator, läsplatta och mobil

Slipp manuell hantering av excelblad

Upptäck trender, nya affärsmöjligheter och konkurrensfördelar