Använd Processkartläggning för att förbättra flöden

Våra experter hjälper dig att komma igång med kartläggningen av datan

Få kontroll på dina processer och få insikt i vad som fungerar bra och mindre bra i bolaget, med Processkartläggning (Process Mining)

Process Mining är ett enkelt och tidseffektivt sätt att scanna av hela verksamheten och upptäcka både brister, hot och potentiella affärsmöjligheter

Process Mining är en automatiserad lösning som visar vilka operationella aktiviteter som bidrar till bolagets nyckeltal, både det positiva och det negativa. Alternativet till Process Mining är att kartlägga bolagets aktiviteter manuellt, via intervjuer, workshops, simuleringar eller tidsstudier. Men förutom att det är väldigt tidskrävande så riskerar det även att ge ett opålitligt resultat eftersom de intervjuade personerna inte alltid känner till, eller i värsta fall, döljer de underliggande problemen.

Optimera-produktionskedjan-och-minimera-flaskhalsarna

Resultatet av er Processkartläggning gör det enkelt att se var åtgärderna behöver sättas in och välja rätt väg framåt

Processkartläggningen utgår från de faktiska händelser och aktiviteter som registreras i era egna system. Det kan vara ERP, CRM, ECM eller era interna ekonomisystem. Genom att koppla ihop datan med de aktiviteter de härstammar från, exempelvis en kundorder, kan ett Processkartläggnings-verktyg visualisera hela flödeskartan och automatiskt identifiera flaskhalsar och avvikelser. Resultatet gör det enkelt för dig att se var åtgärderna behöver sättas in och undvika misstaget igen.

Se ett exempel på order to cash i animationen till vänster.

När du får överblick över hur bolagets processer går till, kan du snabbt se vad som behöver justeras

Några exempel på vad process MINING kan vara bra för:

Förbättra rutiner för dokumentation inom organisationen

Optimera produktionskedjan och minimera flaskhalsarna

Ringa in problemen inom verksamheten och vidta åtgärder snabbt

Upptäck konsumenters beteenden före andra och öka konkurrenskraften

Identifiera lågt hängande frukt och öka lönsamheten i bolaget

Samordna-kopprocesser-over-hela-bolaget

Processkartläggning ger ett bra underlag för förbättringar. Vi har listat 10 exempel:

  1. Samordna köpprocesser över hela bolaget
  2. Skapa enhetlig kommunikation mot kunden 
  3. Öka möjligheten till större inköp och mängdrabatt
  4. Upptäcka flaskhalsar i produktionen
  5. Förebygg problem i tid
  6. Optimera leveranskedjan
  7. Öka säkerhet och riskmedvetenhet
  8. Undersöka regelefterlevnad inom organisationen
  9. Öka kvaliteten i tjänste- eller produktionskedjan
  10. Förenkla interna processer

Processkartläggningen ger dig skattkartan som visar precis var du ska gräva.

Hör av dig så berättar vi mer.