Företaget: Intelligent IT-konsulting

Mindcamp är ett intelligent IT-konsultföretag som startade 2010 inriktat mot beslutsstöd (Business Intelligence). Vi har kontor i Göteborg och Stockholm, men ofta sitter vi på plats hos våra kunder. Oavsett var vi befinner oss så jobbar vi främst med beslutsstödsverktyget QlikView. Vi ser till att du får den information du behöver. När du behöver den.

Våra konsulter är orsaken till varför Mindcamp är ett smart företag. Varje konsult har unika kunskaper och kompetenser och det är det som leder till värdefulla lösningar för våra kunder. Vi växer hela tiden och idag är vi totalt tio medarbetare med kunder i vitt skilda branscher. Vi är ett gäng engagerade kollegor som brinner för att göra det enkelt och snabbt för dig att fatta rätt beslut. Vi är Mindcamp.
 
Mindcamp startades av Anders Bergek och Frank Carlsson under 2010. De såg att det fanns ett behov av att leverera lösningar på kundernas problem snabbare, och både Anders och Frank ville få anpassa sina lösningar ännu mer efter kundernas behov. Sagt och gjort, de startade eget. Varje konsult som har anslutit sig till Mindcamp sedan dess har fått samma friheten och förtroendet att lösa efter eget huvud. Resultatet är att det går snabbare att svara på kundernas problem och lösningarna blir anpassade efter varje kunds behov. Frihet, förtroende och kompetens, det har gett resultat.