• Värdebaserad vård med QlikView

  Värdebaserad vård är en strategi för sjukvårdens styrning och arbetssätt som syftar till att åstadkomma så friska patienter som möjligt med en så låg resursåtgång som möjligt. Mindcamp har i ett av de första projekten kring värdebaserad vård i Sverige kunnat påvisa tydliga positiva resultat för verksamheten med hjälp av QlikView.
   
  Inom värdebaserad vård organiseras vården efter patientgrupper med liknande behov och följs upp genom hela vårdkedjor utifrån resultat som är viktiga för patienten. Den stora utmaningen för många sjukhus är att samla ihop all data kring patientens vårdtillfälle, koppla ihop den och sedan identifiera delar av vårdkedjan där man behöver göra förbättringar. I det aktuella projektet har Mindcamps stora erfarenhet av att knyta samman data från flera källor varit av stort värde.
   
  Man vill följa upp allt från PROM-svar och kliniska utfall till kostnader och processmått inom patientgruppen. Många mått kräver dagsfärsk data för att styra och återkoppla till verksamheten medan andra handlar om patientens välmående långt efter vårdtillfället. Det är viktigt att få en översikt av sina utfall och vart man är på väg, samt att man enkelt kan borra sig ned till enskilda vårdtillfällen för att göra sin analys. 
   
  QlikView är ett utmärkt verktyg för att tydligt presentera data och vid utvärderingen efter projektet framgick det tydligt hur användarna med hjälp av informationen i QlikView kunde förbättra kvaliteten i sitt arbete.
   
  Vill du veta mer om uppföljning av värdebaserad vård med hjälp av QlikView så kontakta gärna Frank Carlsson.
   
  1. QlikView
  2. Sjukvård
  3. Värdebaserad vård
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.