FÅ RÄTT EFFEKT PÅ ERA MÅL
Effektstyrning och Effektkartläggning

Vi arbetar för att se till att Business Intelligence-projekten får den effekt som din verksamhet behöver.

Men, hur vet vi vilken information vi behöver?
Ibland har våra erfarna konsulter sett ditt eller ett liknande problem tidigare och kan direkt rekommendera en lösning. Ibland behövs det en unik lösning som passar just er. Vår hemlighet och styrka är hur vi driver våra projekt. Vi tar reda på vilka behov som finns och sedan hittar vi lösningar för dessa, ett efter ett. Det gör att du som kund hela tiden vet vad som behövs göras, hur du kan prioritera och vad det kostar dig. Det gör att du styr och slipper gissa på hur resultatet kommer att bli. Du vet.

Nyttan med effektstyrning och effektkartläggning
Vi tillämpar effektstyrning och effektkartläggning i projekt där det passar våra kunder och deras arbetssätt. Effektstyrning är en metod för att säkerställa att det vi gör hos dig som kund verkligen kommer till nytta och hjälper till att uppnå de mål som ni har. Istället för att till exempel bygga applikationer med förutbestämda funktioner så frågar vi oss alltid vad det är vi vill uppnå med en viss funktion och på vilket sätt den uppfyller verksamhetens mål. Business Intelligence-projekt kan vara svåra att se omfånget på vid uppstart och hur själva resultatet ska se ut kan vara lurigt att svara på. Mindre energi läggs på att i tidiga skeden planera hur applikationer och lösningar ska se ut, mer kraft läggs på att få dom att bli smarta verktyg som stödjer er i att uppnå verksamhetens mål.
 
Du är i kontroll och kan styra mot verksamhetsmålen
Genom att jobba med effektstyrning genom hela projektet ser vi till att resultatet kommer till nytta hos er och hjälper er att uppnå verksamhetsmålen. Det skapar dessutom kontroll och möjlighet att anpassa lösningen under arbetets gång. Ska projektet minskas eller expanderas? Vilka effekter är det vi vill uppnå? Du har nära kommunikation med vår konsult genom hela processen och ni kan tillsammans besluta vad som är bäst för just er verksamhet.

Vi tillämpar en arbetsprocess som utgår från verksamhetseffekterna. Vi gör det därför att vi på detta vis säkrar nyttan för dig som kund på ett smart sätt. Det är intelligent IT-konsulting.

Få reda på mer genom att prata med Anders.