Minskad manuell administration av LAS

”Idag arbetar ca 10-15 personer med administrering och utskick av listorna som kommer få minskad arbetsbelastning. Det kommer bli enklare för chefer att förstå reglerna och bli lättare att följa lagarna och göra rätt.”

Mindcamp har lång erfarenhet av BI-system för personaluppföljning, där en av delarna omfattar lösningar av hantering av LAS, lagen om anställningsskydd. De traditionella personalsystemen är tillfredsställande bra för att registrera data, men har ofta mycket att önska när det kommer till uppföljning. Det centrala är alltid lönehanteringen. Analys är inte den första prioriteringen vilket leder till en hel del manuellt analysarbete, exempelvis LAS-listor gällande konvertering-, förtur och varselregler.

Personalsystemen erbjuder normalt endast viss specifik data och kan inte anpassas efter egna behov. Själva uträkningarna görs i det dolda och är svåra att verifiera. Det största bekymret många kunder har haft är det manuella arbetet som tidigare gjorts för att administrera utdatan och skapandet av rapporter till olika chefer. 

Mindcamp har hjälpt flera kunder med att automatiskt skapa korrekta och aktuella LAS-listor där resultaten inneburit en stor effektivisering. Investeringen betalar sig dels genom besparing av det manuella administrativa arbetet och cheferna kan serva sig själva med dagsfärskt data. Det har samtidigt uppdagats brister i hur deras nuvarande rapportlösning räknat och även kunnat skräddarsy nya lösningen efter egna önskemål.

Peter Karlsson, HR-Utredare inom digital utveckling, på Sundsvalls kommun där Mindcamp precis implementerat LAS som en del av deras BI-system ser många fördelar. Idag arbetar ca 10-15 personer med administrering och utskick av listorna som kommer få minskad arbetsbelastning. Det kommer bli enklare för chefer att förstå reglerna och bli lättare att följa lagarna och göra rätt. Även planeringen av bemanning kommer bli bättre när cheferna enkelt kan se vilka som kommer konverteras in till en tillsvidareanställning och anpassa övrig bemanning därefter.