Projektplan: Migrering av Qlik on-premise till molnet

Introduktion

Hur kan en migrering av Qlik till molnet gå till? Vi tänker oss en miljö där det huvudsakligen finns Qlik Sense-appar, men även en del QlikView-appar sedan tidigare. Det finns ett ekonomisystem, ett system för HR och ett ERP-system. ERP-systemet är lite gammaldags, och det finns ingen molnvariant som funkar i dagsläget. HR-och ekonomisystemet ligger redan i molnet, dvs de driftas av någon annan och man kommer åt dem via en webbläsare. 

Viktiga delar i projektet 

En mindre förstudie kan vara bra att börja med, för att öka precisionen vad gäller tidsestimat och projektplan. 

Övergripande tidsplan för migrering av Qlik till molnet
Övergripande tidsplan för migrering av Qlik till molnet

Dataskyddslagen

(GDPR) är en realitet, och blir även en naturlig del av förstudien. Personuppgifter behöver anonymiseras eller vara kvar on-premise med hjälp av Qliks hybridlösning Qlik Fort som låter känslig data vara kvar on-premise. 

Datatutläsning

Ekonomi- och HR-systemet är som sagt redan i molnet, och läses sannolikt enkelt till Qlik Cloud, oftast genom REST-apier. Man kan antingen använda Qliks Rest Connector eller i mera avancerade fall använda Qlik App Automation. 

De tekniska detaljerna kring att skicka ERP-systemets data från egna servrar till Qlik Cloud är ett viktigt delmoment i förstudien. Qlik Sense on-premise har en hybrid-funktion utan omfattande öppningar i brandväggar, dvs verktyget har ett inbyggt stöd för upplägget. De två primära alternativen är Qlik Data Transfer eller Qlik Cloud Distribution. Förstudien behöver ta reda på vilket alternativ som passar bäst och om det finns andra aspekter att ta hänsyn till. 

Skulle det visa sig att det trots allt inte går att migrera någon Qlik Sense-app till molnet fullt ut går det utmärkt att kombinera varifrån man driftar en Qlik-miljö. 

Användarupplevelsen för Qlik Sense-appar är nästan likadan i molnet, så det delmomentet är väldigt enkelt. 

QlikView

För QlikView behöver man ta ett beslut, ska man migrera QlikView-apparna och ha ett IT-verktyg mindre, eller ska man låta apparna vara? Vissa QlikView-appar är kanske i slutet av sin applikationslivscykel och det är bättre att låta dessa appar vara kvar i QlikView.  

Behörigheter & Licenser

Förstudien tittar också på behörigheter, Microsoft Active Directory (on-prem) jämfört med Azure Active directory, eller andra lösningar för behörigheter. Obs att det går lika smidigt att köra utan Microsoft-miljö om det är ert scenario. 

Vi hjälper också till med en översyn av on-prem licenserna, så det blir så kostnadseffektivt som möjligt givet de erbjudanden för migrering som Qlik har just för tillfället.  

Qlik Sense-miljön i molnet då? Den beställer ni av oss och dyker upp redo och färdig för apputveckling inom någon arbetsdag. Kunde inte vara enklare.