Läsa data från egna servrar till Qlik Cloud

Nu har vi skaffat Qlik Cloud, men vi har flera viktiga system kvar on-prem. Hur ska vi göra för att läsa data från våra gamla system till molnet, och går det överhuvudtaget att få till?

Svaret är att det går bra, men det finns olika sätt att konfigurera dataladdningarna. Vilket sätt man använder beror på organisationens egna förutsättningar. Qlik har de senaste åren kompletterat verktygspaletten för att lösa exakt det här problemet.

Alternativ som Qlik erbjuder är:

  • Qlik Data Transfer (QDT) Skapa QVD-filer i cloud från on-prem-datakällor (databaser, qvd-filer). Administration och hantering sker on- prem. Detta är en äldre teknik och oftast är det bättre att använda Qlik Data Gateway, se nedan.
  • Qlik Data Gateway Skapa QVD-filer i cloud från on-prem-datakällor (databaser, qvd-filer). Administration och hantering sker i Qlik Cloud.
  • Brandväggsöppning Tas med i den här listan för tydlighetens skull. Qlik Cloud kan läsa direkt från on-prem-databaser, men det kräver att brandväggen öppnas in till det interna nätverket. De övriga alternativen är olika sätt att komma runt brandväggsöppning.

 

Qlik Direct Access Gateway architecture diagram
Bilden illustrerar hur Data Gateway sammankopplar lokala datakällor till Qlik Cloud.

 

Qlik hybridmiljö

För Qlik hybridmiljö, då man har både on-prem och moln finns det ytterligare två alternativ

  • Qlik Cloud Distribution Distribuera färdiga Qlik Sense-appar från on-prem till cloud.
  • Qlik Forts Appar med känsligt data kvar on-prem, resten i cloud. Gemensam ingångssida för användarna via cloud. Känsligt data lämnar ej egna servrar. Kräver VPN för användare utanför kontoret.

Tillsammans bygger verktygen upp Qliks koncept för hybrid-moln. Alla verktyg har ett tydligt syfte och problembild. Vägvalet är tydligt: Qlik ser organisationers behov av flexibilitet och har inställningen att Qlik ska vara en one-stop-shop kring alla behov av molnbaserat beslutsstöd.

Verktygen kan användas var för sig eller tillsammans.

När data ska läsas från on-prem till molnet finns det tekniska aspekter kring IT-säkerhet. Därför är det viktigt att involvera IT-avdelningen tidigt i processen.

Är du redo för uppföljning i molnet? Hör av dig så hjälper Mindcamp er att nå dit!

Det går bra även om du inte pratar flytande IT-jargong, vi på Mindcamp sätter verksamheten i centrum.