Mindcamp förvärvar Business Information Providers AB

Ett lyckat samarbete som gett resultat.

Mindcamp förstärker sin förmåga genom att förvärva Business Information Providers AB.   

Genom Business Information Providers adderar vi både kompetens och nya marknader som är i linje med Mindcamps strategiska mål långsiktigt, säger Wiko, CEO på Mindcamp. 

Bolagen har samarbetat under en längre tid och har värdefulla områden som kompletterar varandra i en stark tillväxtfas. Vi ser redan resultat i vår harmonisering som stärker våra klienter i deras kundresa som ett bevis på en lyckad fusion. 

Vi välkomnar Business Information Providers till Mindcamp för att tillsammans ta oss an vår höga ambition kring att skapa ledande lösningar.