Gothenburg Artificial Intelligence Alliance

Gothenburg Artificial Intelligence Alliance (GAIA) konferens ägde rum i Lindholmen den 9 april. Över 25 talare pratade på konferensen och diskuterade olika aspekter av AI och ML, från data science produktionsflöde till etiska frågor och quantum deep learning.

Det var flera vårdföretag som presenterade hur de tillämpar ML och AI i sin verksamhet. AstraZeneca använder recurrent neural networks för att hitta bästa compound design på mycket kortare tid än genom konventionella metoder. WAVR och Nectarine Health bygger modeller för att förbättra vårdomsorg för äldre. Andra föreläsningar handlade bl. a. om computer vision och NLP. Ett fascinerande research presenterades av proffessor Daniel Persson från Chalmers universitet där de applicerar teoretisk fysik för att förstå och förklara neural networks ”black box”.