Adams erfarenheter som junior BI-konsult

Adam beskriver hur det är att jobba som junior utvecklare på Mindcamp.

Min resa i branschen började med en anställningsintervju på Mindcamp med ägarna till bolaget. Kort därefter följde en tuff utmaning i form av ett kunskapsprov i verktyget QlikView. Med en utbildningsbakgrund inom maskinteknik och till viss del informations- och kommunikationsteknik så saknade jag erfarenhet inom Business Intelligence. Men med några veckors förberedande hemstudier med utbildningsmaterial och QlikView Personal Edition gick även detta vägen och jag blev erbjuden en provanställning. 

Fyra veckor senare blev jag visad runt på Göteborgskontoret och presenterad för alla kollegor och teamet jag skulle ingå i. Ett bra gäng som öppet tog emot mig och ganska omgående fick jag arbeta sida vid sida med en senior konsult som under några veckor lärde mig grunderna inom Business Intelligence. 

I dagsläget arbetar jag med flera kunder, både stora och små. Som junior är uppdragen oftast support eller förvaltning, men även en del nyutveckling. 

En typisk arbetsdag består av att först ögna igenom de olika ärendehanterings-system vi använder och planera dagen därefter. Ett vanligt förekommande och högprioriterat support-ärende kan vara att försäljningsdata från gårdagen saknas i en analysapplikation. Det kan givetvis bero på flera olika saker såsom att omladdningar har stannat, fel i källdatabasen eller bara ett handhavandefel av slutanvändare. En svårighet som ny inom branschen ligger ofta i kommunikationen med kunden, då de många gånger har bristfälliga kunskaper kring vad vi gör och den information vi behöver för att felsöka och det är också lätt att missförstånd uppstår om man är otydlig. 

Som junior konsult är det vanligt med förvaltningsuppdrag. Uppgifterna kan variera mellan att skapa dokumentation över exempelvis en process, inventering av applikationer i en befintlig miljö eller att sålla bort data som inte längre används. Den typen av arbete märker inte alltid kunden av men är otroligt viktigt för långsiktig funktionalitet samt att det underlättar framtida underhåll. 

Nyutveckling tycker jag själv mest om att arbeta med även om det ställer höga krav på dig som utvecklare. Att bygga någonting från grunden och göra egna val och avvägningar när det kommer till datamodellering är sällan lätt. Ofta är kravspecifikationen vad gäller design och data-visualisering från kunden vag. Detta gör att man kan ta sig stora friheter och det är upp till en själv att visualisera data på bästa sätt för att framhäva de viktigaste nyckeltalen och för att generera insikter för användarna.