Frukostseminarium på Lindholmen Science Park

Mindcamp kommer den 22/11 på Lindholmen Science Park hålla ett frukostseminarium gällande konceptet ”data literacy” där vi berättar hur man som bolag på ett strukturerat sätt ser till att bli mer datadrivet.

Vi kommer att hantera frågor som täcker in de vanligaste problemställningarna;

  • Vad kan jag göra med min data, hur ’skördar’ jag min data på rätt sätt? 
  • Vad är data literacy och hur upppmuntrar man datakunnighet?        
  • Vad behöver jag tänka på när jag skapar datadriven kultur?

Frukost serveras vid 08:30 och vi drar igång vid 09:00

För att anmäla er gå in på https://www.lindholmen.se/event/survival-fittest-hur-er-verksamhet-over…

Begränsat antal platser, så skynda på att registrera er!