Mindcamp inbjudna till Qliks sjukvårdsdag

Qlik bjöd in Mindcamp för att presentera Process Mining och dess möjligheter inom sjukvård

Mindcamp fick idag möjligheten att på Qliks sjukvårdsdag presentera vår lösning inom Process Mining. Vi använder oss av Qliks associativa motor för att på ett enkelt sätt möjliggöra analyser av processer som tidigare inte varit möjliga med klassisk processanalys.

Effektivisering med hjälp av Process Mining

Process mining är ett effektivt sätt att undersöka och analysera processer, oavsett om det är inom sjukvård, inköp, försäljning eller någon annan intressant digitaliserad process, visar process mining verkligheten genom att automatiskt identifiera alla möjliga vägar genom processen.

Process mining ersätter arbetsintensiva workshops för att kartlägga processer och man kan istället fokusera på effektiviseringsarbetet. Lägg tid och energi på vad och vilken del av processen som kan effektiviseras genom att till exempel förändra hur arbetet utförs eller automatisering.


 

Relaterad läsning:

Mer om Process Mining

Mer om Qlik