Qlik Data Revolution Tour i Stockholm

Många intressanta diskussioner runt Mindcamps monter

Igår ställde vi ut på Qlik Data Revolution Tour i Stockholm. Ett event som lockade kunder och partners från många olika typer av organisationer. Eventet innehöll spännande föreläsningar om bland annat hur man kan kombinera Maskin-inlärning med HR-analyser och hur Qlik Sense kan bidra med att sprida information till både anställda och patienter i sjukhusmiljö.

Mindcamp drog många besökare som visade intresse för vår unika process mining-lösning och vår satsning på data literacy. Många och långa intressanta diskussioner om vilka problem som kunde lösas genom att tydligt visualisera flöden genom kundernas processer uppstod, och det blev stundtals köbildning för att få veta mer om hur det fungerar och hur man kan testa i sin egen miljö. Otroligt lärorikt för både oss och de som vi pratade med.

Nu tittar vi framåt mot nästa tillställning, vilket är ett frukosteminarium på Lindholmen Science Park där vi kommer sprida kunskap om data literacy och hur man som bolag kan ta sig till nästa nivå i sin datamedvetenhet!
https://www.lindholmen.se/event/survival-fittest-hur-er-verksamhet-overlever-datarevolutionen

Tack Qlik för ett, som vanligt, fantastiskt event!