Qlik Data Revolution Tour 2019

Den 6:e november är det dags för Qlik Data Revolution Tour i Stockholm och vi kommer vara på plats som sponsor.

Eventet kommer fokusera på hur man kan skapa maximalt värde från den data som finns runt om i organisationen samt hur man kan öka tillgängligheten. Du kommer få ta del av vad som sker på marknaden och vart Qlik är på väg.
Om du kommer förbi och hälsar på oss i vår monter kommer du att få möjlighet att se hur process mining, machine learning och Qlik Insight Bot(QIB) kan fungera i Qlik. Vi återkommer med mer detaljer kring vad du kan vänta dig när eventet närmar sig.

Klicka här för att registrera dig

#DataRevTour