Qlik-applikation för rapportering av vaccinationer åt Folkhälsomyndigheten

Qlik används för rapportering av vaccinationer åt Folkhälsomyndigheten

Just nu pågår ett intensivt arbete inom vården med coronapandemin och vaccination mot Covid 19. I början på december 2020 beslutade Sveriges riksdag att alla vaccinationer ska rapporteras till nationella vaccinationsregistret, NVR.

Det nationella vaccinationsregistret (NVR) är ett hälsodataregister som används för att följa upp effekten av nationella vaccinationsprogram samt covid-19-vaccinationer. Rapporteringen är obligatorisk och enligt lagen måste vårdgivare rapportera alla vaccinationer som ges inom det allmänna vaccinationsprogrammet.

NVR ger möjlighet att få en kvalitetssäkrad bild av vaccinationstäckning och skyddseffekt på ett nationellt plan. För att underlätta rapporteringen har vi tillsammans med en våra kunder tagit fram en automatiserad lösning i Qlik som hanterar rapporteringen till Folkhälsomyndigheten på ett smidigt sätt. Projektet genomfördes snabbt och lanserades i december 2020.

Från behov till lösning inom en månad:

Data hämtas från journalsystemet och via Qlik levereras till Folkhälsomyndigheten
Verktyg: Qlik
Kund: Folkhälsomyndigheten

Länkar för att läsa mer:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/nationella-vaccinationsregistret/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/intensivt-arbete-infor-kommande-vaccinationer-mot-covid-19/


 

Relaterad läsning:

Läs mer om Qlik

Tillbaka till nyheter