Mindcamp utsett till årets Gasellföretag för tredje gången

Mindcamp är glada över att för tredje året i rad bli utsedda till Gasellföretag av Dagens Industri.

Utmärkelsen är ett trevligt erkännande av vår snabba tillväxt och nöjda kunder. Sverige behöver tillväxt och Sveriges entreprenörer behöver inspiration, praktisk kunskap och goda förebilder. Därför utser Dagens industri de snabbast växande företagen till Gaseller. Tävlingen uppmärksammar de snabbast växande företagen i varje län. 

För att utses till Gasell behöver företaget uppfylla ett antal olika kriterier. Utöver dessa kriterier görs en helhetsbedömning av bolaget och väger in ytterligare parametrar som visar på sund tillväxt. 

En Gasell har:

  1. En omsättning som överstiger 10 Mkr
  2. Minst tio anställda
  3. Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i undersökningsperioden
  4. Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
  5. Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
  6. I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
  7. Sunda finanser

Mindcamp har blivit utsedda till Gaseller alla tre år vi har varit kvalificerade. Vi hoppas på fortsatt tillväxt i samma takt och flera år som Gaseller. 

 


 

Relaterad läsning:

Läs mer om vad vi gör

Kontakta oss för att se vad vi kan göra för dig

Se lediga jobb