Få snabbare kassaflöde med Process Mining

Förbättra kassaflödet och minska obetalda fakturor

Visste du att du kan förbättra kassaflödet och minska andelen obetalda fakturor genom att analysera dina flöden och orderprocesser med Process Mining, processkartläggning. Det ger dig en tydlig överblick på avvikelser och flaskhalsar och var förbättringspotentialen finns.

Optimera order-to-cash-processen med KPI:er

Order-to-cash-processen är hela kedjan från en order kommer in till ordern är levererad och betalningen har kommit. Många analyserar redan detta genom att använda fördefinierade KPI:er (nyckeltal) som mäter olika milstolpar i processen, det kan handla om inkomna ordrar, utförda leveranser, returnerade produkter, tid till betalning m.m.

Följ upp avvikelser från KPI:er

Dessa KPI:er tar oss en bit på vägen, men det förutsätter att processen alltid följer ett förutsatt flöde. I själva verket vet vi att det alltid uppstår avvikelser som inte fångas upp. Hur följer vi upp dessa?

ANALYSERA ORDER-TO-CASH-PROCESSEN MED PROCESS MINING

Med Process Mining blir det enkelt att upptäcka bristerna

Med klassiska KPI:er är det svårt. Det förutsätter alltid att man i förväg ska definiera vad som ska mätas. Men, med Mindcamps lösning inom Process mining visualiseras hela din orderprocess som den ser ut i verkligheten. Du får en komplett bild av din orderprocess. Avvikelser och flaskhalsar fångas upp oavsett var i processen de uppstår utan att man i förväg behöver känna till dem. 

Oavsett om orderprocessen hanteras i ett eller flera verksamhetssystem ger vi er möjligheten att på transaktionsnivå följa en order, vad som har hänt, när det har hänt och ger er svar på den viktigaste frågan; varför?

Vill du veta mer om hur du kan optimera dina produktionsflöden? Kontakta oss.

 


 

Relaterad läsning:

Det här vad vi gör

Så får du koll på produktionen med Process Mining