Frukostseminarium på Lindholmen Science Park

Mindcamp håller frukostseminarium i Data Literacy

Idag körde vi ett frukostseminarium ute på Lindholmen Science Park på ämnet Data Literacy. 

Vad är Data Literacy?

Data literacy eller datakunskap handlar om att kunna tolka, analysera och förstå data. Enkelt förklarat är att se det som ett eget språk, de som är insatta i språket förstår varandra och kan prata data flytande. För andra behöver det översättas till begriplig information. Många organisationer har svaren på sina frågor gömda i data, och möjligheten att kunna utvinna den informationen blir allt viktigare för att tillmötesgå sina kunders behov och vara konkurrenskraftiga. 

Data kan identifiera trender, upptäcka avvikelser och ge oss prognoser för framtiden

Tillgång till bra data är centralt i ett företag. Vår möjlighet att använda data styr processer, medarbetarnas positioner och uppgifter och formar den framtida tekniken. I all data kan vi läsa av trender, avvikelser, sammanträffande och varningar på att något går fel eller indikationer på att något går precis i önskad riktning. Vi kan också använda data för att kunna ta trygga beslut.

Våra experter Nina, Alexander, Niclas och Anders berättade om hur man som organisation kan hänga med i en allt mer digital och datadriven värld. De gav tips på hur man kan hjälpas åt att göra data tillgänglig och användbar för alla inom organisationen.

Det var en engagerad åhörarskara från många olika industrier på plats. Konkreta vardags- och yrkesexempel blandades med enklare vetenskapliga teorier och tekniska förklaringar. Vår förhoppning är att åhörarna får nya insikter, idéer och en nyfikenhet på hur de kan använda datatillgänglighet och datakunskap inom sina respektive organisationer. 

Vill du veta mer om Data Literacy och hur ni kan använda det i er verksamhet, kontakta oss.
 

Relaterad läsning:

Läs mer om vad vi gör på Mindcamp

Läs mer om Data Science

Qlik erbjuder gratis kurser i ämnet Data Literacy. Läs mer på deras sajt